Pakume oma klientidele kvaliteetset ja usaldusväärset teenust oma ala spetsialistidelt. Siit leiad lühitutvustuse teenustest, mida pakume. Loodame, et see ülevaade aitab Sul paremini otsustada, millist teenust Sa vajad.

Teenused:
Raamatupidamise sise-eeskirjad ja kontoplaan

Alustavale ettevõttele raamatupidamise siseeeskirjade (raamatupidamise sise-eeskirjade eesmärgiks on ettevõtte raamatupidamise reguleerimine) ja kontoplaani väljatöötamine (kontoplaan on kontode nimistik, mis on aluseks tehingute kajastamisel raamatupidamises).

Raamatupidamisregistrite (s.h. pearaamat, ostjad ja hankijad, põhivara, varud, tulud-kulud) arvestus.

Register on finants- või raamatupidamisarvestuses kasutatav andmebaas. Andmete registrisse kirjendamisel on aluseks majandusoperatsioone tõestavad algdokumendid, millel kajastuvad vastavalt raamatupidamise seadusele kõik kohustuslikud rekvisiidid või nende põhjal koostatud koonddokument.

Sinu hooleks jääb vaid dokumentide kokkukogumine ja meile edastamine.

Palgaarvestus

Erisoodustuste arvestus-nt. töötajate spordiüritused, jõulupeod, hambaravi, elukindlustus, lõunasöök jne.

Tulu- ja sotsiaalmaksude deklaratsiooni, käibedeklaratsiooni jm. deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile vastavalt Eesti Vabariigi seadusandluses       kehtestatud korrale ja tähtaegadele.

Aruannete koostamine Statistikaametile, Äriregistrile, Eesti Pangale vastavalt Eesti Vabariigi seadusandluses kehtestatud korrale ja tähtaegadele.

Põhivahendite üle arvestuse pidamine (s.h.amortisatsiooni arvestus)

Kassa sissetuleku- ja väljamineku dokumentide vormistamine (sularahatehingud)

Majandusaasta aruande koostamine vastavalt kohalikule seadusele.

Komandeeringu – ja kuluarvete koostamine.

Saldokinnituskirjade saatmine ostjatele ja tarnijatele.

Raamatupidamisalase konsultatsiooni andmine.

Raamatupidaja rent- raamatupidamist teostatakse kohapeal.

Kõikide klientidega sõlmitakse leping. Dokumendid säilitatakse süstematiseeritult kuni lepingu lõppemiseni. Peale lepingu lõppemist antakse dokumendid kliendile üle.