Raamatupidamisteenused

Tärniga tähistatud väljad on kohustuslikud
Ligikaudne kannete arv ühes kuus *
Palgaarvetus (töötajate arv)
Algandmete esmane sisestamine, eelmiste perioodide sisestamine
Raamatupidamise siseeskirjad
Maksudeklaratsioonid
Statistilised aruanded
Kuu bilanss, kasumiaruanne, rahavood
Majandusaasta aruande koostamine, esitamine äriregistrile
Kliendi esindamine Maksuametis
Konsultatsioon
Raamatupidaja rent (tundide arv kuus)
Äritegevuse lõpetamine
Personaliteenused
Sisekorraeeskirjad
Ametijuhendid
Töölepingud/lisad/lõpetamised
Käsundusleping
Töövõtuleping
Suhtlemine haigekassaga
Firma nimi *
Kontakttelefon *
E-posti aadress *